گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
arna

زمستان بود و بی تابی ، دلم جایی فدایی شد
نفس در .. خشکش زد، دلم با تو هوایی شد

نگاهت نور خورشیدی ، که چشمان مرا می زد
نشستم بر سر راهت ، هوس با تو خدایی شد

به تیر تیز مژگانت ، دلم صدبار می لرزید
به دستانت که لب دادم ، شروعی سینمایی شد

درون خانه ای خلوت ، به کام شربتی گیرا
نشستم رو به چشمانت ، نگاهت ماورایی شد

ز رقص بیت هایی شاد ، به بزم شعر و بی خوابی
سرودم در دلم وزنی که عشقش ناخدایی شد

خیابان ها خبر دارند ، چه بی اندازه خندیدیم
تمام لحظه های خوش به قلبم مومیایی شد

22 دی 95
292 دنبال کننده

7

نفر این بیپ را پسندیدند
bardia2020 gartaltiraxtur sepida Mahkomeh20 1mary 25X sara_perspolisi

2

بازنشر
gartaltiraxtur bardia2020