گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
~مَه تآب ..~
25 دی 1395, 10:29

شآعِر شُدَم ..~ Cm

bipfa_1267385846687423.jpg - شآعِر شُدَم ..~ Cm
Mah-TaB

بچه كه بودم ، هجومِ عاشقانه‌ات به خيال‌هايم را احساس نمے ‌كردم ، از شب ‌هايم بيرون مے ‌كردمت...
تو براے من شعرے بودے که نمے ‌خواستم خواندنش را ياد بگيرم ...
بچه كه بودم ، تو هم بچه‌اے بودي كه مے خواستم زودتر بزرگ شود ، بزرگ‌تر كه شدم حضورِ چشمك زنانت را كنارِ روياهايم احساس مے كردم...
تو براے من شعرے بودے كه در كودكے‌هايم گم شده بود...
نه مے‌خواستم ياد بگيرم چگونه بخوانمت...
و نه مے ‌خواستم آن طور گم شده و پر از خاطره باقے ‌بمانے...
تو را مے ‌خواستم ، نه به خاطرِ اين كه يادگارے سال‌هاے كودكے ‌ام بودے و نه به خاطرِ اين كه به مرزِ جنون كشاندے ‌ام ، نه...
همه‌ے خاطره‌هايمان پيشِ تو بود و من جز طنين آشناے صدايت و چند نقاشے لبِ حوض مانده چيزے نداشتم...
سال‌ها گذشت و من بزرگ شدم...
كسے نپرسيد چرا شاعر شدے ، و من آرام به سرودن ادامه دادم...
سرودنِ همان شعرے كه در كودكے هايم جا مانده بود...
من تو را سرودم از كفش‌هاے تازه تا ميله ‌ے بلندِ پرچم...
از اقاقے ‌ها تا گريه‌هاے كلاويه…
و سرانجام يادگرفتم چگونه بخوانمت...
آن قدر كه اكنون به دستِ خودم سروده مے شوے و ديگر قدرت آن را ندارم كه از خيال‌هایم بيرونت كنم...
من بزرگ شدم و تو براے من بزرگے شدے كه دلم مے خواست بچه شود......

25 دی
152 دنبال کننده

6

نفر این بیپ را پسندیدند
mr-EhsaN negar93 Meshkaat_213 masoud123h maryam76 zoro-10