گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
ملکه مثبت گرایی
25 دی 1395, 16:38
توسط mobi

Cm~

MALAKE92

از جوانی پرسیدند بدترین دردها چیست؟
گفت :
درد دندان،
و داشتن همسر بد.

پیری این مطلب را شنید و گفت:
دندان را میتوان کشید و همسر را میتوان طلاق داد؛
بدترین دردها درد چشم و داشتن فرزند بد است!
نه چشم را میتوان جدا کرد و نه نسبت فرزند را میتوان منکر شد...

سعی کنید همیشه وجودتان باعث افتخار پدر و مادرتان باشد...

25 دی 95 توسط mobi
-PEDAR-

امان از همراه بد

چه مرد
چه زن

26 دی 95
MALAKE92

البته اینجا بیشتر مخاطب بچه هاس: |

26 دی 95 توسط mobi
843 دنبال کننده

10

نفر این بیپ را پسندیدند
-PEDAR- Eghlima reza_max GHazal_JOOON 18-niloofar saeid722 tanaz3553 masoud123h 25X parisa76

1

بازنشر
ali1393