گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
17 خرداد 1396, 00:51

هووی درستو بخون فردا نگی بخاطر مشروط شدم : دی

bipfa_IMG_20170607_005144.jpg - هووی درستو بخون فردا نگی بخاطر #انتخابات مشروط شدم :دی
mosio_amin

علی برکت الله

17 خرداد 96
troy7

: ) )
مشروط بشیم هم مقصر دولت قبله: دی

17 خرداد 96
mosio_amin

نمیدونم...تو مسائل شخصیت وارد نمیشم

17 خرداد 96
troy7

نه دولت رو میگم: دی

17 خرداد 96
mosio_amin

پس من کیو میگم؟

17 خرداد 96
troy7

فک کردم. خودمو میگی: ) )

17 خرداد 96
12 دنبال کننده

6

نفر این بیپ را پسندیدند
rOya__ hollyman farzad74 Colonel sorayaa mahsh