گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
27 تیر 1396, 10:44

گفتیم عشق را به صبوری‌ دوا كنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر كم‌تر است...

299 دنبال کننده

7

نفر این بیپ را پسندیدند
nazmehr bardia2020 gartaltiraxtur encouraging Mahkomeh20 25X rahaomi

2

بازنشر
Mahkomeh20 bardia2020