گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
21 مرداد 1396, 23:02

بعد از نمایش یک ، با دوستان خارجی نشسته بودیم ........Cm

sadafijun

بعد از نمایش یک فیلم ایرانی، با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو
يكيشان پرسيد:
آن پسرک سر چهار راه چه می‌فروخت؟ مواد مخدر بود يا...
من پاسخ دادم فال می‌فروخت
پرسيد فال چيه؟
گفتم شعر،
شعرهای شاعر بزرگمان حافظ
با هيجان گفت: يعنی شما از كشوری می‌آييد كه در خيابان‌هايش شعر می‌فروشند و مردم عادی پول می‌دهند و شعر می‌خرند؟؟!!
می‌رفت سر ميزهای مختلف و با شگفتی اين را به همه می‌گفت!
و اين يعنی زاويه‌ی ديد؛
يكی سياهی می‌بيند و یکی زیبایی!

از خاطرات اصغر فرهادی

21 مرداد 96
5 دنبال کننده

5

نفر این بیپ را پسندیدند
molae RSJ62 porachoo1 lily-lady calprit

1

بازنشر
RSJ62