گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
داداش بردیا♤❤
21 مهر 1396, 14:41

اقتصاد ضعیف و فقر فقط ۲ دلیل دارد : یا حاکمان احمقند یا احمقان حاکمند خشکسالی و جنگ بهانه است

917 دنبال کننده

8

نفر این بیپ را پسندیدند
Zahra_L arna PanteA1370 Mahkomeh20 Star33 25X dok Reine

1

بازنشر
PanteA1370