گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
‌پرواز تا بی نهایت
21 مهر 1396, 14:41

اقتصاد ضعیف و فقر فقط ۲ دلیل دارد : یا حاکمان احمقند یا احمقان حاکمند خشکسالی و جنگ بهانه است

926 دنبال کننده

8

نفر این بیپ را پسندیدند
Zahra_L arna PanteA1370 Mahkameh20 Star33 25X dok Reine

1

بازنشر
PanteA1370