گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
11 آبان 1396, 19:43

!!! یار قدیم دوست دارم.... همیشه یه رفیقی دارم که دل تنگی هامو شریکش میکنم تا یکم سبک شم لف یو : (

25X

: -؟

11 آبان 96
bardia2020

للللللللللول ..: ): )

11 آبان 96
Ishq_Mamno

نکن لول داداش, احساسی بود : ( : )
نکن دیه 25 : (
دلم گریه میخواد

11 آبان 96
675 دنبال کننده

14

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo nazmehr farzad74 Zahra_L saber698 arna bardia2020 gartaltiraxtur maryam178 elham21 b1994 25X Sangdel rahaomi

1

بازنشر
bardia2020