گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
28 فروردین 1397, 20:39

راس میگنا ، رفیقاتو تو غمآت راحت میشناسی .,

cOol_

manam alan shnakhtam .,

28 فروردین 97
cOol_

ch khoOob ,

28 فروردین 97
cOol_

oOom ,

28 فروردین 97
cOol_

k-ir .,

28 فروردین 97
cOol_

harvaqt famidi mokhatab post kiye biya zir post pire mard .,: )

ba khodafezit khosh hal misham .,

28 فروردین 97
cOol_

nadashtam k to b donya nauoOomade boOodi .,

28 فروردین 97
cOol_

mokhatab post mano nmishnaC .. nakhor h-roOomza-de ,

famidi .,
manam kari ba toye heyvon nadaram .,

28 فروردین 97
cOol_

hanoOozam migam sedam kon babaii .,; ; )

28 فروردین 97
cOol_

yadam bashe bet emla bgam ,
qalat ziyad dari .,


to nmidoOoni mn chra halam grftas ,
pas boro knar bam rah naya ,
heeery .,

28 فروردین 97
cOol_

az man eski nakon ,
roOosh rah miro sor mikhori man javab oOon jendaro nmitoOonam bdm .,

28 فروردین 97
cOol_

zerto zadi ,
nakhoOone boOodi k inqad atish nmigerfti ,

poshtet ab narkhtam k bargashti , sik .,

28 فروردین 97

195 دنبال کننده

8

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo msit723 _mehD Ftmeashrfi Ki__ana zRGanDoM Z821 moony-md

1

بازنشر
zRGanDoM