گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
E҉g҉h҉l҉i҉m҉a
26 اردیبهشت 1397, 21:44

دیگران چون از دل بروند . . تو چنان در دل من رفته که ☟☟ .. .. ☟☟

bipfa_IMG_20180516_214406.jpg - دیگران چون #بروند_از_نظر از دل بروند . . تو چنان در دل من رفته که #جان_در_بدنی ☟☟ .. #comment .. ☟☟
Eghlima

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی
یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
تو همایی و من خسته بیچاره گدای
پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی
بنده وارت به سلام آیم و خدمت بکنم
ور جوابم ندهی می‌رسدت کبر و منی
مرد راضیست که در پای تو افتد چون گوی
تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی
مست بی خویشتن از خمر ظلوم است و جهول
مستی از عشق نکو باشد و بی خویشتنی
تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ
باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی
من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن
غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی
خوان درویش به شیرینی و چربی بخورند
سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی

26 اردیبهشت 97
661 دنبال کننده

9

نفر این بیپ را پسندیدند
bimo SACHLiiii arna encouraging z_ar b1994 25X Yaas _Zz_