گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
25 شهریور 1397, 16:53

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﺷﻮﺥ ﻃﺒﻌﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ، ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ...

bipfa_570400c431EDNmain69754.jpg - ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﺷﻮﺥ ﻃﺒﻌﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ، ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ...
38 دنبال کننده

7

نفر این بیپ را پسندیدند
Arghavan-Elf D-mary molae SACHLiiii rahaomi heava delvan_sib