گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها
کاش يه موسسه هم بود .. به اسم کانون فرهنگی بغل چی ..! بعد ميرفتيم هِی همديگه رو بغل ميکرديم ..! تا اینقدر تو خیابونو کوچه اینو اونو تنه نزنیم میرفتیم موسسه بغل چی تا عقده هامونو خالی میکردیمو باعث عذاب دیگران نمیشدیم.
5 مرداد 1391, 23:09
پیوست عکس:
bipfa_524525_389674854420400_613588684_n.jpg - کاش يه موسسه هم بود .. به اسم کانون فرهنگی بغل چی ..! بعد ميرفتيم هِی همديگه رو بغل ميکرديم ..! تا اینقدر تو خیابونو کوچه اینو اونو تنه نزنیم میرفتیم موسسه بغل چی تا عقده هامونو خالی میکردیمو باعث عذاب دیگران نمیشدیم.
bipfa_524525_389674854420400_613588684_n.jpg · 354x269px, 20KB