گروه‌ها
کاربران
برچسب‌ها

مشخصات

موارد دیگر
yasiramzi
6 بیپ
مادام
0.5 بیپ در روز
yasiramzi
20 مرداد - 00:43
1
yasiramzi
ننه گلی : ( ببخش که درو روت قفل کردم رفتم تو اتاق نشستم ماکارونی خوردن ...
yasiramzi
18 مرداد - 02:34
1
yasiramzi
نرم شو ی کم احساس خرج کن
1 نظر
lily-lady 1998panah
yasiramzi
15 مرداد - 12:53
1
yasiramzi
تغییر رفتار خوبه به شرط اینکه ب وقت باشه ... دیگه دیر شده یه کم .....
نظر
molae SACHLiiii 1998panah SHaBnAmI
yasiramzi
13 مرداد - 15:52
1
yasiramzi
نامه نوشته شده روی اپن اشپزخونه تمام حرفای این چند روز
نظر
Agggnes molae 1998panah
yasiramzi
13 مرداد - 00:49
1
yasiramzi
ادم اهنی طه ناراحتش کرد به اضافه پول شیرینی امروز برگشت بیا مال خودت تیکه ننداز که باختم واسه منم جا بنداز دفعه اول گذاشتم رفتم ایندفعه فوقش باهات حرف نزنم
نظر
MOJTABA-M timsar SACHLiiii 1998panah
yasiramzi
11 مرداد - 02:49
1
yasiramzi
یکماه خواهش برای تراپی یک هفته التماس برای ارسال مدارک دو روز درخواست خرید حرارتی ......فراموشکاره یا دلش نمیخواد ؟
نظر
culprit 1998panah
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15